این ابزار تزیینی برای پوشاندن نبش، کنج و حد فاصل بین دیوار و سقف مورد استفاده قرار می گیرد. نبشی تاشو در طول ۲٫۸۰ متر در انواع رنگ روکش تولید می شود.

کاربرد تاشو

ابزار تاشو ویا نبشی تاشو بیشتر برای مصارف دورکار دیوارپوش استفاده میشود که برای پوشاندن نبش، کنج و حد فاصل بین دیوار و سقف مورد استفاده قرار می گیرد،

مزیت استفاده

در برخی موارد مکانهایی که پرتردد هستند مانند ورودی ها ، راهرو و لابی ها نیز ابزار نبشی تاشو مورد استفاده قرار می گیرد.